Psi ve výcviku

Do výcviku jsou zařazováni psi, kteří prošli předvýchovou a splňují povahové předpoklady nezbytné pro výcvik. Následně musí projít přísnou veterinární prohlídkou, jejíž součástí je rtg vyšetření kyčelního, loketního a ramenního kloubu a vyšetření očního pozadí. Samotný výcvik trvá zhruba 6 měsíců a je zakončen složením zkoušek z výkonu.

Po složení zkoušek je pes pod dozorem cvičitele předáván žadateli, a to nejprve v prostředí psovi známém a poté přímo v bydlišti žadatele. Předání psa včetně potřebného vybavení trvá zpravidla 2 týdny.

Je žádoucí, aby se v průběhu výcviku žadatel přijel na psa podívat, nicméně nedoporučujeme důvěrné sžívání psa s žadatelem před dokončením výcviku, abychom předešli zklamání pro případy, kdy pes nebude moci z jakýchkoliv příčin dále pokračovat ve výcviku.